Cetiri godisnja doba product image

Specijalni projekti 0 Cetiri godisnja doba

Bros "Cetiri godisnja doba", inspirisan je promenama u prirodi i godisnjim ciklusima. Izlagan je na 11. međunarodnom bijenalu umetnosti minijature, Kulturni centar Gornji Milanovac, 2012.

Proizvodi iz ove kolekcije