Upoznajte KC

Katarina Čudić, dizajner i autor umetničkog nakita, takođe, istoričar umetnosti, sa posebnim interesovanjem za istoriju nakita i savremeni nakit.

Nakon završetka srednje škole 1997, upisuje Filozofski fakultet u Beogradu, katedru za Istoriju umetnosti. Tokom studija, pohađala je kurseve crtanja i slikanja, učestvujući na nekoliko grupnih izložbi. Međutim, dizajn nakita i umetnički nakit bili su medijum za kojim je tragala. Tako da je 2000. godine upisala juvelirsku skolu Le Arti Orafe u Firenci (od 2000. do 2002.), u kojoj je pohađala i kurs graviranja.

Po povratku iz Italije, Katarina je počela sa istraživanjem istorije srpskog nakita, što je rezultiralo njenim diplomskim radom u 2006, Ženski nakit u srednjevekovnoj Srbiji od XII do XV veka, na univerzitetu u Beogradu.

Posebnu pažnju i priznanja za svoj rad dobila je na nacionalnim i internacionalnim izložbama, kao i u brojnim publikacijama. Učestvovala je i na organizaciji izložbi nakita, paralelno istražujući i pišući o istoriji nakita i savremenom nakitu.

Katarina je aktivni član Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS) i Internacionalnog udruženja savremenog nakita AGC, Associazione del Gioiello Contemporaneo.