Fence

"Sam stvaralački proces često je inspiracija. Sitni zadaci koje stvaranje i izrada nameću, nagone na razmišljanje i bude kreativnost…"

Radeći na uvek aktuelnoj Almost New kolekciji, a pod utiskom nedavno doživljenog i viđenog nastaju novi komadi. Neverovatna maštovitost, samo naizgled jednostavnih ograda, neočekivana rešenja i majstorske improvizacije već korišćenih stvari, bili su mi polazište za ovu kolekciju. Poznate forme oplemenjene su uvek drugačijim mrežama srebrnih traka i žica, čija je unikatnost naglašena detaljima od žutog zlata.