Almost New

Energija i emocija nošenih, čak iznošenih stvari, osnova je ove kolekcije. Trag vremena, sećanja koje te stvari evociraju, uspomene koje za nakit vezujemo. Svaki komad nas podseća na konkretno, na događaj, osećaj...


"Moj lični doživljaj prema nakitu, vezivanje za isti, podignut je nivo opšteg i univerzalnog. Krećući se od ove ideje, verna velikoj ljubavi ka samom stvaralačkom procesu i ručnom radu, nastaje ova kolekcija. Zato je svaki komad, bez obzira na formu koja ponekad podseća na već urađeno, jedinstven i neponovljiv."